sống lâu Archive

Sinh hoạt hợp lý để kéo dài tuổi thọ

Là con người, chúng ta ai cũng muốn sống lâu, có khi còn mong cuộc sống là vĩnh cửu. Dưới đây là một số điều giúp kéo dài tuổi thọ  Giữ tinh thần luôn vui tươi thoải mái, tránh ưu tư Người xưa có

Các nghiên cứu về việc tăng tuổi thọ con người

Vì sao chúng ta không sống được vĩnh viễn? Vì sao các sinh vật có tuổi thọ khác nhau, nam và nữ cũng khác nhau? Vì sao trong thế kỷ 20, ta đã kéo dài tuổi thọ được 30 năm? Sống tới 120 tuổi