mổ mắt laser Archive

Mổ mắt bằng laser Excimer

Phương pháp mổ này tương đối an toàn, ít gây biến chứng lớn, không có ca nào bị nhiễm trùng hay phản ứng viêm sau mổ. Đó là nhận xét của bác sĩ Nguyễn Xuân Hiệp, Phó Trưởng khoa Mắt hột – Giác mạc,

Điều trị chứng viễn thị bằng sóng radio

Một kỹ thuật mới mang tên CK (conductive keratoplasty)  người ta sử dụng năng lượng dạng sóng radio để làm teo một số vùng nhỏ của giác mạc. Vì không phải rạch hoặc cắt bỏ mô, CK ít gây tổn thương hơn so với các kỹ thuật laser