Khi bạn đứng trước một tai nạn, có những nguyên tắc mà bạn cần tuân theo. Dưới đây là Mô Hình Cấp Cứu Căn Bản (Basic Course of Life Support)

Gọi cấp cứu nhanh chóng

Gọi cấp cứu nhanh chóng

 THẨM ĐỊNH NƠI XẢY RA TAI BIẾN

1 / An toàn
– Nguyên nhân dẫn đến tai nạn
– Chuẩn bị túi đồ nghề, găng tay, mặt nạ (phòng ngừa bệnh truyền nhiễm!)
2/ Kêu cứu
– “Bớ làng xóm! Cứu nguy!”
– Yêu cầu người khác giúp đỡ hay gọi xe cứu thương
– Tự mình đi gọi, trừ trường hợp: chết chìm, hóc,trẻ em dưới 8 tuổi
3/ Xin phép giúp đỡ
– “Tôi có học căn bản cứu thương, xin được giúp đỡ ông bà!”

II- KHÁM LẦN 1
– Bất tỉnh nhân sự, gọi gấp 911
A/ Đường thở – Airway
– Xem xét lắng nghe, cảm nhận
– Mở miệng và lấy vật dơ ra
– Lật ngửa đầu, trừ trường hợp chấn thương cổ
– Kéo cằm lên (Chin lift)
– Đẩy hàm dưới ra trước (Jaw thrust)

Hô hấp nhân tạo

Hô hấp nhân tạo

B/ Hô hấp – Breathing
– Lắng nghe, đếm nhịp thở (10-20 /phút), sờ ngực, bụng
– Hô hấp nhân tạo bằng miệng hay mặt nạ: 1 lần:5 giây
C/ Tuần hoàn – Circulation
– Xem xét nhiệt độ, màu da; đếm nhịp tim (72/phút) và tìm các vết thương
đang chảy máu
– Ngăn chận xuất huyết
– Giữ yên các vết thương đang méo lệch
– Xoa bóp cơ tim: 15 lần nhồi tim: 2 lần hô hấp nhân tạo Lưu ý :
– Tuyệt đối tôn trọng thứ tự ABC!
– Khi phát hiện nguy hiểm ==> cứu chữa ngay lập tức
III- KHÁM LẦN 2
– Khám tổng quát nhanh chóng khắp thân thể bệnh nhân để tìm những
thương tích phụ

 TIẾP TỤC CHĂM SÓC SAU CẤP CỨU

– Thế nằm, ngồi an toàn, thoải mái
– Phủ kín hay cởi đồ bệnh nhân
– Không cho ăn uống
– Tiếp tục xem chừng giai đoạn ABC
– Ghi chép
– Tường trình khi phương tiện cấp cứu đến

V- TÓM LẠI
– An toàn
– Gọi 911
– Xem chừng ABC, abc,abc …
Bạn cần nhớ 3 giai đoạn: A (airway) Đường thở, B (Breathing) Hô hấp và
C (Circulation) Tuần hoàn khi đứng trước một tai nạn. Trong trường hợp khẩn cấp, vai trò cấp cứu của bạn là chính yếu và sinh tử.