Những nhân viên văn phòng, những người làm việc với máy tính, những người làm việc với bàn giấy… đều là những người phải ngồi một chỗ khi làm việc. Tất cả những người phải ngồi một chỗ khi làm việc thường gây ra