Thoát vị đĩa đệm có thể điều trị bằng nhiều giải pháp, tuy nhiên sẽ tùy thuộc vào cơ địa của từng người mà thời gian cũng như hiệu quả điều trị khác nhau. Nếu thông thường thì sẽ không ai gọi là