Clip bài tập chữa thoát vị đĩa đệm hiện nay xuất hiện rất nhiều trên cộng đồng internet, đặc biệt là những kênh chia sẻ video chuyên cũng như không chuyên về bệnh lý.    Những bài tập chữa thoát vị đĩa đệm này